Dags för examensarbetet?

Examensarbetet är ett stort steg in i din framtida karriär. Det är inte ovanligt att de erfarenheter och kontakter man får genom examensarbetet kan leda vidare till ett riktigt arbete eller en forskarutbildning. Om du gör ditt examensarbete inom medicinsk teknik gör du dessutom en insats för att förbättra sjukvården. För studenter som tidigare läst Medicinsk Teknik kan institutionen arrangera intressanta examensarbeten, antingen inom något forskningsprojekt hos oss eller på andra institutioner och kliniker inom sjukvården, eller genom våra goda kontakter inom den medicintekniska industrin.

På den här sidan finner du det mesta du behöver veta för att komma igång med ditt examensarbete. Lycka till!


Kontakt
30 hp: Lars Gösta Hellström

15 hp: Mats Nilsson och Stefan Karnebäck