KTH
Fördjupningskurser i Medicinsk Teknik

Scheman och mer kursinformation finns på respektive kurssida (se nedan).

Fördjupningskurser

Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter (HL2015, 3 hp)

Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård (HL2016, 6 hp)

Medicinsk mätteknik och signalbehandling (HL2002, 6 hp)

Strålterapeutisk fysik och biologi (HL2003, 6 hp)

Implantat och biomaterial (HL2005, 6 hp)


Fler kurser

Medicinska bildgivande system (HL2000, 15 hp)

Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system (SH2310, 7,5 hp)


Registrering

KTH-program: Anmälan via studievägledaren.
Övriga: Kontakta Antagningsenheten vid KTH. Vissa kurser finns även på KI.
Obligatorisk närvaro vid kursstart
.