Strålterapeutisk fysik och biologi, 6 hp
HL2003 (KTH)

Schema 2009    Karta

Nästa kurs går HT10
Kursen går i P2 och ges av Medicinsk strålningsfysik, Karolinska Institutet i Solna, mer info via denna länk.

Mål

Kursen syftar till att ge de grundläggande kunskaper i fysik och biologi som krävs för användning av joniserande strålning för behandling av cancer.

Innehåll

Grundläggande växelverkansprocesser för olika strålslag. Definition av dosimetriska enheter och begrepp. De fysikaliska egenskaperna hos strålterapienheter, som linjära och cirkulära acceleratorer. Stråltransport via kvadrupoler, böjmagneter och kollimatorer fram till patienten. Optimal design. Dosplanering av strålbehandling. Algoritmer och approximationer för beräkning av dosfördelning. Normer för kvalitetskontroll och kvalitetssäkring.

Introduktion till cellbiologi. Stråleffektens beroende av strålslag, fraktionering, dosrat och syrekoncentration. Cellers respons på strålning och cellöverlevnadskurvor. Organs respons på strålning, tumörrespons- och normalvävnadsresponskurvor.

Examination

Skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter.

Kursansvarig

Irena Gudowska
telefon: 08-517 75447, fax: 08-34 35 25