Teknik i Intensivvård och Kirurgi 7,5 hp
Red_Bar46.gif (2774 bytes)

Tentaresultat     

 

      

Meddelanden (kronologiskt)      

Resultatet från tentamen ligger under tentaresultat.

Dokumentet med sammanfattningar i mappen Projektuppgift är uppdaterat.

Sammanfattningarna för de grupper som lämnat in ligger under mappen projektuppgift.(131028)

Seminariet senarelagt 1 timme, börjar kl 11.

Eftersom redovisningen är på torsdag kan rapporten lämnas till opponentgruppen på tisdag.(131014)

Ny schemaändring. torsdagen den 17/10 kl.10 - 13. Fick ingen sal senare den dagen. Fredagen 18/10 utgår. (131007)

PM för projektuppgiften inlagd. Diskutera med er handledare om avgränsningar och hur ni skall lägga upp ert arbete.(131001)

Endoskopiföreläsningen från fredagen är inlagd.(1309309

Morgondagens föreläsning Radiotherapy är inlagd(130930)

Dagens föreläsning ventilation 1 är uppdaterad.(130930)

Jag har lagt in läsanvisningar till kursböckerna i slutet på schemat. (130926)

OBS! Schemaändring för fredag den 27/9. Radiofysik startar 10 och Endoskopin kl. 14