Universitetsutbildning i Medicinsk Teknik

Alfred Nobels allé 10, Flemingsberg - Stockholm

 

 

 


In English


 

Hitta hit


Studentwebben


KTH - Skolan för Teknik och Hälsa


KI - CLINTEC - Inst. f. klinisk vetenskap, intervention och teknik

NYTT: Joint degree PHD-utbildning mellan KI och KTH:
Se KTH
Se KI

 

Välkommen!

Här finns information och länkar om utbildningar som berör ämnesområdet medicinsk teknik i Stockholmsregionen. Utbildningarna ges av avdelningarna för medicinsk teknik på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Karolinska Institutet (KI) vid Alfred Nobels allé 10 (ANA10) i Flemingsberg strax utanför Stockholm. 

Studenterna kommer från KTH, KI samt Södertörns högskola (SH) och utbildas för svensk och internationell medicinteknisk industri, sjukvård och forskning..

 

Länkar till medicintekniska
kurser och program: