KTH
Medicinteknisk civilingenjör 300 hp
Red_Bar46.gif (2774 bytes)

Schema/kurshemsida

Observera att scheman ofta är preliminära.
Kolla publiceringsdatum!

Schemat nedan gäller den kurs som läses med studenter på Södertörns högskola.
För övriga kurser hänvisas till Studentwebben och utbildningens informationssida på KTH.

     

VT
  • Medicin och medicinsk teknik grundkurs. Se respektive:
    Medicinsk grundkurs
    (Medicinsk teknik, gk)

 

 

Meddelanden ( (kronologiskt)      

Bli medlem i MTF! (110128)